Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

WOB s.r.o.   prodej  montáž  servis

Termografie

WOB  s.r.o.   Termografie / Termovizní kamery

  • Prodej / dodávka
  • Servis
  • Diagnostika

 

Prodej a diagnostiku termovizní kamerou provádíme komplexní analýzu a diagnostiku pomocí termovizní kamery v oblasti energetiky, elektrotechniky, průmyslu, automatizace, bezpečnostních aplikací a fotovoltaických elektráren.

Termovize je jedna z dnes již běžných metod nedestruktivního testování elektrických strojů a zařízení. Nachází uplatnění při kontrole přehřívání elektrických strojů, vyhledávání zkratů a poškozených elektrických zařízení apod. Termovize je v současné době prakticky jediná metoda, která umožňuje rychlou kontrolu velkého množství elektrických strojů a zařízení.

Výhody termovize
Bezkontaktní a bezdemontážní diagnostika bez omezení provozu zařízení.
Detekce míst poruch, které jsou teprve v zárodku.
Úspora práce údržby – není nutné dotahovat všechny spoje (kterým tento způsob vždy ani nesvědčí), údržba se soustředí pouze na vadná místa.
Zjištění nerovnoměrného zatížení fází.
Posouzení termogramů specialistou na elektrická zařízení.
Vynaložené náklady se vrátí ve výrazně efektivnější údržbě a především v předcházení poruchám.

Princip vyhledávání poruch v oblasti silnoproudých instalací
Principem vyhledávání potenciálně poruchových míst je skutečnost, že jakýkoliv přechodový odpor v elektrických kontaktech popř. přetížení vyvolá lokální ohřev - oteplení. To je zpočátku téměř nepozorovatelné, pohybuje se ve stupních Celsia, ale postupně narůstá a může způsobit destrukci zařízení popř. požár.

Termovizní kamera je schopna detekovat rozdíly v řádu desetin stupně, tj. lokalizovat poruchu již v zárodku. Hmatatelným výsledkem pak je i obrazová dokumentace – tj. termogram, který dokumentuje stav zařízení v okamžiku kontroly a snímek ve viditelném spektru pro lokalizaci místa. S touto technologií máme zkušenosti jak v průmyslu, tak i v instalacích budov.

Uplatnění termovize v oblasti silnoproudých instalací
rozvodny VN
trafostanice
rozvodny NN
rozvaděče
průmyslové rozvody
instalace budov
stroje
fotovoltaické elektrárny

TOPlist